KS MAS Středočeský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Středočeského kraje

Přihlásit se

Druhý z cyklu vzdělávacích seminářů zaměřených na představení inovativních řešení v souladu s konceptem Smart Villages proběhl ve středočeské obci Kněžice, která se pyšní titulem “energeticky efektivní obec”

Rubriky:Aktuality

Chytrý venkov – to je vlastně o lidech. Jde o venkovské občany, kteří se ujímají iniciativy při hledání praktických řešení – jak náročných výzev, kterým čelí, tak – což je však důležité – vzrušujících nových příležitostí, transformujících venkovské oblasti.

Zdroj: publikace Chytrý venkov

 

Druhý z cyklu vzdělávacích seminářů zaměřených na představení inovativních řešení v souladu s konceptem Smart Villages proběhl ve středočeské obci Kněžice, která se pyšní titulem “energeticky efektivní obec” (v roce 2007 získaly Kněžice Evropskou cenu za energetickou efektivnost – European Energy Award). Hlavním tématem semináře, který byl stejně jako celý cyklus finančně podpořen Středočeským krajem, byla problematika energetiky a odpadového hospodářství (odpadní vody). Celodenní akce se účastnila členská základna krajského sdružení místních akčních skupin a další pozvaní hosté.

Hned v úvodu byly představeny klíčové otázky spojené s energetickým managementem obce jako systematického procesu zlepšování energetického hospodaření měst a obcí a nové trendy v oblasti energetiky ve vztahu k městům a obcím, následovala široká diskuze k uvedeným tématům i k roli MAS ve vztahu k legislativním změnám v této oblasti. Pozornost nebyla věnována pouze novým technologiím či technickým řešením, ale také přírodě blízkým řešením využitelným při dosahování energetické soběstačnosti obce. Podrobně bylo představeno využití biomasy, a to včetně praktických ukázek výpěstků či návštěvy plantáží určených k pěstování biomasy přímo v Kněžicích.

V odpoledním bloku následovala přednáška zaměřená na představení provozu a efektivity bioplynové stanice v Kněžicích, a to včetně souvisejícího využívání odpadních vod a odpadů, po které následovala exkurze do samotné bioplynové stanice. Dále účastníci mohli nahlédnout do základní školy, která patří mezi největší poskytovatele domácího vzdělávání v České republice, do mateřské školky a do domova pro seniory.

Děkujeme panu starostovi Kněžic panu Milanu Kazdovi a MAS Mezilesí za přínosný den v Kněžicích a za vyčerpávající informace.

Prezentace

2018 Knezice – Biomasa a obec

2018 Knezice – Obce a odpady

2018 Kněžice – Sdružení energetických manažerů měst a obcí

Přílohy

Komentáře

1 komentář u „Druhý z cyklu vzdělávacích seminářů zaměřených na představení inovativních řešení v souladu s konceptem Smart Villages proběhl ve středočeské obci Kněžice, která se pyšní titulem “energeticky efektivní obec”

  1. Stanislav Štumpf #

    Jsem rád, že jsem v Kněžicích mohl být. Bylo to velmi zajímavé a děkuji všem organizátorům. Mám pár podnětů. Příspěvky se týkaly odpadů a biomasy, ale už se moc nemluvilo o tom procesu dotací. Bylo by fajn, kdyby u příkladu dobré praxe bylo i řečeno, že na to získal dotaci z OP … a byla ve výši … a finanční návratnost je XY let apod. To jsem ze starosty horko těžko dostával až cestou. Přitom je to pro využití v praxi pro inovativního brokera důležité. Celá ta investice stála 120 mil. Kč a obec má 400 obyvatel a rozpočet kolem 6 mil. Kč ročně. Něco takového je pro běžné obce nereálné a my jim to chceme podat jako správnou praxi? Zkrátka v nějakých tématech by to chtělo jít víc do hloubky. Každopádně díky za to, že jsem tam mohl být.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.