KS MAS Středočeský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Středočeského kraje

Přihlásit se

Druhý z cyklu vzdělávacích seminářů zaměřených na představení inovativních řešení v souladu s konceptem Smart Villages proběhl ve středočeské obci Kněžice, která se pyšní titulem “energeticky efektivní obec”

Rubriky:Aktuality

Chytrý venkov – to je vlastně o lidech. Jde o venkovské občany, kteří se ujímají iniciativy při hledání praktických řešení – jak náročných výzev, kterým čelí, tak – což je však důležité – vzrušujících nových příležitostí, transformujících venkovské oblasti.

Zdroj: publikace Chytrý venkov

 

Druhý z cyklu vzdělávacích seminářů zaměřených na představení inovativních řešení v souladu s konceptem Smart Villages proběhl ve středočeské obci Kněžice, která se pyšní titulem “energeticky efektivní obec” (v roce 2007 získaly Kněžice Evropskou cenu za energetickou efektivnost – European Energy Award). Hlavním tématem semináře, který byl stejně jako celý cyklus finančně podpořen Středočeským krajem, byla problematika energetiky a odpadového hospodářství (odpadní vody). Celodenní akce se účastnila členská základna krajského sdružení místních akčních skupin a další pozvaní hosté.

Hned v úvodu byly představeny klíčové otázky spojené s energetickým managementem obce jako systematického procesu zlepšování energetického hospodaření měst a obcí a nové trendy v oblasti energetiky ve vztahu k městům a obcím, následovala široká diskuze k uvedeným tématům i k roli MAS ve vztahu k legislativním změnám v této oblasti. Pozornost nebyla věnována pouze novým technologiím či technickým řešením, ale také přírodě blízkým řešením využitelným při dosahování energetické soběstačnosti obce. Podrobně bylo představeno využití biomasy, a to včetně praktických ukázek výpěstků či návštěvy plantáží určených k pěstování biomasy přímo v Kněžicích.

V odpoledním bloku následovala přednáška zaměřená na představení provozu a efektivity bioplynové stanice v Kněžicích, a to včetně souvisejícího využívání odpadních vod a odpadů, po které následovala exkurze do samotné bioplynové stanice. Dále účastníci mohli nahlédnout do základní školy, která patří mezi největší poskytovatele domácího vzdělávání v České republice, do mateřské školky a do domova pro seniory.

Děkujeme panu starostovi Kněžic panu Milanu Kazdovi a MAS Mezilesí za přínosný den v Kněžicích a za vyčerpávající informace.

Prezentace

2018 Knezice – Biomasa a obec

2018 Knezice – Obce a odpady

2018 Kněžice – Sdružení energetických manažerů měst a obcí

Přílohy

Komentáře

1 komentář u „Druhý z cyklu vzdělávacích seminářů zaměřených na představení inovativních řešení v souladu s konceptem Smart Villages proběhl ve středočeské obci Kněžice, která se pyšní titulem “energeticky efektivní obec”

  1. Stanislav Štumpf #

    Jsem rád, že jsem v Kněžicích mohl být. Bylo to velmi zajímavé a děkuji všem organizátorům. Mám pár podnětů. Příspěvky se týkaly odpadů a biomasy, ale už se moc nemluvilo o tom procesu dotací. Bylo by fajn, kdyby u příkladu dobré praxe bylo i řečeno, že na to získal dotaci z OP … a byla ve výši … a finanční návratnost je XY let apod. To jsem ze starosty horko těžko dostával až cestou. Přitom je to pro využití v praxi pro inovativního brokera důležité. Celá ta investice stála 120 mil. Kč a obec má 400 obyvatel a rozpočet kolem 6 mil. Kč ročně. Něco takového je pro běžné obce nereálné a my jim to chceme podat jako správnou praxi? Zkrátka v nějakých tématech by to chtělo jít víc do hloubky. Každopádně díky za to, že jsem tam mohl být.

Napsat komentář k Stanislav Štumpf Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.