KS MAS Středočeský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Středočeského kraje

Přihlásit se

Čtvrtý z cyklu vzdělávacích seminářů zaměřených na představení inovativních řešení v souladu s konceptem Smart Villages proběhl ve středočeské obci Kostelní Hlavno

Rubriky:Aktuality

Chytrý venkov – to je vlastně o lidech. Jde o venkovské občany, kteří se ujímají iniciativy při hledání praktických řešení – jak náročných výzev, kterým čelí, tak – což je však důležité – vzrušujících nových příležitostí, transformujících venkovské oblasti.

Zdroj: publikace Chytrý venkov  http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/prioritni-temata-site/chytry-venkov/eu-rural-review-c-26-chytry-venkov.html

 

Poslední, čtvrtý, vzdělávací seminář podpořený z KÚ Středočeského kraje pro místní akční skupiny na území Středočeského kraje proběhl dne 26. února 2019 v Komunitním centru v Kostelním Hlavně na území MAS Mladoboleslavský venkov. Témata byla naplánována hned dvě - Oběhové hospodářství, resp. cirkulární ekonomika, a odpadové hospodářství a dále v odpoledním bloku využití velkých dat.

Ing. Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky představila účastníkům z řad místních akčních skupin a dalších pozvaných hostů zajímavou tématiku oběhového hospodářství v kontextu změny myšlení o zavedených způsobech chápání odpadu a odpadového hospodářství. Dalšími probíranými tématy byly aktuální trendy a predikce vývoje v oblasti produkce komunálních odpadů a systém odpadového hospodářství založený na principu PAYT, který umožňuje pohodlně třídit odpad a šetřit nejen životní prostředí, ale i naše peněženky.

V druhé části programu se účastníci semináře seznámili s problematikou využití a znalostního uchopení velkých dat, principy a přínosy pro municipality a mikroregiony. V poslední části dne bylo řešeno využití velkých dat v oblasti zemědělství a jeho přínosy v oblasti regionálního rozvoje.

 

IMG_0121 IMG_0124

Tisková zpráva Kostelní Hlavno

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář