KS MAS Středočeský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Středočeského kraje

Přihlásit se

Vzdělávání MAS v oblasti inovativních řešení – prezentace ze závěrečné konference v Dolních Břežanech

Rubriky:Aktuality

Zahájení konference

SMART řešení jako klíč k regionálnímu rozvoji a snižování vnitrokrajských disparit nejen ve Středočeském kraji

Chytrý venkov jako příležitost pro regiony z pohledu EU, hlavní výzvy a bariéry pro blízkou i vzdálenější budoucnost

Analýzy aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu Smart city a Smart region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření

Role MAS jako inovačních brokerů při dosahování cílů konceptu Chytrého venkova navržená v rámci činnosti Pracovní skupiny Chytrý venkov NS MAS

Úvodní slovo zástupců Středočeského kraje a krátké představení projektu Venkov pro život 4.0

Nové směřování Středočeského inovačního centra

Koncept Smart Cities, jeho budoucnost a bariéry z pohledu státní správy

Jak inovovat v menších obcích?

Oliva_2_KONFERENCE_10keys_D.Brezany_190320

Chytrá obec zabezpečí služby pro své občany chytře

Spolupráce vědecko-výzkumných institucí, high-tech firem a vznik eko-systému pro rozvoj inovačního podnikání jako komplexní podpora rozvoje území

Představení výzkumné infrastruktury Středočeského kraje

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.