KS MAS Středočeský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Středočeského kraje

Přihlásit se

Vzdělávání MAS v oblasti inovativních řešení – prezentace ze závěrečné konference v Dolních Břežanech

Rubriky:Aktuality

Zahájení konference

SMART řešení jako klíč k regionálnímu rozvoji a snižování vnitrokrajských disparit nejen ve Středočeském kraji

Chytrý venkov jako příležitost pro regiony z pohledu EU, hlavní výzvy a bariéry pro blízkou i vzdálenější budoucnost

Analýzy aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu Smart city a Smart region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření

Role MAS jako inovačních brokerů při dosahování cílů konceptu Chytrého venkova navržená v rámci činnosti Pracovní skupiny Chytrý venkov NS MAS

Úvodní slovo zástupců Středočeského kraje a krátké představení projektu Venkov pro život 4.0

Nové směřování Středočeského inovačního centra

Koncept Smart Cities, jeho budoucnost a bariéry z pohledu státní správy

Jak inovovat v menších obcích?

Oliva_2_KONFERENCE_10keys_D.Brezany_190320

Chytrá obec zabezpečí služby pro své občany chytře

Spolupráce vědecko-výzkumných institucí, high-tech firem a vznik eko-systému pro rozvoj inovačního podnikání jako komplexní podpora rozvoje území

Představení výzkumné infrastruktury Středočeského kraje

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář