KS MAS Středočeský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Středočeského kraje

Přihlásit se

O nás

Krajské sdružení Národní sítě místních akčních skupin České republiky Středočeského kraje nebo také KS MAS Středočeského kraje je pobočným spolkem Národní sítě  místních akčních skupin České republiky (dále jen NS MAS ČR). Orgány KS jsou obdobné jako NS MAS ČR a spolupracují s MAS na území kraje.

KS MAS Středočeského kraje sdružuje členy NS MAS ČR, kteří jsou zároveň řádnými  členy KS MAS Středočeského kraje a od 8. 2 2019 také přidružené členy KS MAS Středočeského kraje.

Řádnými členy jsou:

 

Přidruženými členy jsou:

 

Ostatní Středočeské MAS, které nejsou řádným ani přidruženým členem KS MAS Středočeského kraje: